>

לידיעת יורשי הדירות: הפטור שלכם ממס התרחב!!! החלטה חדשה מרחיבה את הפטור ממס שבח למי שמוכרים דירת מגורים שקיבלו בירושה, תוך הסתמכות על פטור שהמוריש יכול היה לקבל לפי הוראת השעה להגדלת ההיצע של דירות המגורים. חוק מיסוי מקרקעין מאפשר ליורש למכור בפטור ממס שבח דירת מגורים מזכה שקיבל בירושה. הפטור מותנה בקיום 3 תנאים: 1. המוכר הוא בן זוג או צאצא או בן זוג של צאצא של המוריש. 2. […]

קטגוריות: חשוב לדעת