>

מס רכישה עודכן: דירה עד 1.42 מיליון שקל בלי מס

לפי המדרגות המעודכנות של מס הרכישה עד לחודש מאי שנת 2013, שעודכנו בהתאם לשיעור עליית מדד שרותי דיור בבעלות הדיירים המפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דירה ראשונה תהיה פטורה ממס עד לסכום קנייה של 1.42 מיליון שקל.

רשות המסים פרסמה ביום 19.1.2012, את המדרגות המעודכנות של מס הרכישה לשנת 2012.
על פי המדרגות החדשות, שעודכנו בהתאם לשיעור עליית מדד שרותי דיור בבעלות הדיירים המפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דירה ראשונה תהיה פטורה ממס עד לסכום קנייה של 1.42 מיליון שקל.

לפני שנה אישרה הכנסת את הרפורמה במס הרכישה, שהרחיבה את הפטור לרוכשים את דירתם הראשונה ובמקביל העלתה את המס לאלו הרוכשים דירה נוספת להשקעה או עבור ילדיהם.

במסגרת הרפורמה הורחב הפטור כך שמי שהסכום המקסימלי לרכישת דירה ראשונה ללא תשלום מס עלה מ-1.16 מיליון שקל ל-1.35 מיליון שקל. שיעור המס על רכישת דירה נוספת עלה מ-3% ל-5%, לדירות ששווין עד מיליון שקל, 6% לדירות עד 3 מיליון שקל ו-7% לדירות מעל 3 מיליון שקל.

במסגרת המדרגות החדשות, יחול מס של 3.5% על רוכשי דירה ראשונה החל מסכום של 1,421,760 שקל ועד לסך של 1,686,395 שקל.

מעל סך של 1,686,395 יחול מס של 5%.

על רוכשי דירה שנייה יחול מס של 5% עד לסכום רכישה של 1,053,200 שקל.

מסכום של  1,053,200 שקל ועד לסך של  3,159,600 שקל יחול מס של 6% ומעל לסך של 3,159,600 ישלמו רוכשי דירה שנייה ומעלה מס של 7%.

קטגוריות: חשוב לדעת

Comments are closed.