>

מהי בעצם “הוראת השעה”?

החל מיום 1/1/11 אנו מצויים ב”הוראת שעה”, המעניקה בין היתר הקלות ופטורים זמניים במסגרת חוק מיסוי מקרקעין למוכרי דירות שבבעלותם יותר מדירה אחת.

במקביל, ניתנה הקלה לרוכשי דירות הרוכשים דירה ראשונה כך שעד לסכום של 1,350,000 ₪ מס הרכישה הוא 0%, דהיינו אין חיוב במס רכישה.

מטרתה הסופית של הוראת השעה היא להגדיל את היצע הדירות הקיים במשק ובכך להוזיל את מחירי הדירות ולסייע לרוכשי דירות שזוהי דירתם הראשונה.

הוראה זו תקפה לגבי עסקאות שנעשו החל מיום 1/1/11 ועד מאי 2013.

מוכר שבבעלותו מס’ דירות המשמשות למגורים יוכל לקבל שני פטורים ממס שבח בנוסף לפטורים הכלליים הקיימים בחוק בלבד:

א.      ששווי כל דירה לא יעלה על 2,200,000 ₪.

ב.      כי הוא מוכר את כל הזכויות הקיימות לו בדירה.

ג.       כי לא ניצל כבר את שני הפטורים הללו במסגרת הוראת השעה.

יודגש, כי על מנת ליהנות מפטורים אלה יש לבצע תכנון מס נכון, היות וישנן סיטואציות בהן הוראה זו לא תחול, מה גם שבתום שנת 2012 הוראת השעה עתידה להסתיים וכל עניין תקופת הזכאות

לפטור ממס שבח עומד להשתנות.

לשם כך יש להתייעץ עם עורך דין המתמחה במקרקעין ושלו ניסיון בעסקאות נדל”ן.

 

קטגוריות: חשוב לדעת

Comments are closed.