>

השכונות הצפוניות של עבר הירקון

שכונות עבר הירקון הן חדשות יחסית לשכונות בתל אביב-יפו. רצף בניית השכונות באיזור החל משנות החמישים, אז נבנתה רמת אביב הירוקה. בשנות השישים נבנו שכונות כמו נווה אביבים ונווה שרת, בשנות השבעים והשמונים הוקמו שכונות כדוגמת רמת אביב ג ותוכנית למד, ומשנות התשעים מוקמות השכונות החדשות, משתלה, רמת אביב החדשה, נופי ים, הגוש הגדול, למד החדשה הנמצאות בתהליכי בנייה ואכלוס שונים. עבר הירקון הוא איזור “צומח”, המאופיין בשכונות מגורים חדשות גדולות, הנמצאות בשלבי בנייה ואכלוס:

תל ברוך החדשה, רמת אביב החדשה, המשתלה, כוכב הצפון,נופי ים ״הגוש הגדול״, למד החדשה, אזורי חן ועוד…

הפרופיל החברתי-כלכלי של אוכלוסיית השכונות הצפוניות גבוה: האיזור מאופיין בשיעור גבוה של משכילים, ברוב של בעלי רכב פרטי ובשיעור גבוה של בעלי דירות – שני-שלישים מן התושבים גרים בדירות שהן בבעלותם.

עבר הירקון הוא אחד האזורים האטרקטיביים ביותר למגורים בתל אביב-יפו, המתבטא במחירי הדירות באיזור. יש לציין כי קיימים פערים משמעותיים במחירי הדירות משכונה לשכונה, בהתאם למאפיינים החברתיים והפיזיים כמו שנת בנייה והקרבה לים. 

השכונות הצפוניות- רובע צפון מערב:

על כוכב הצפון

על נופי ים ״ הגוש הגדול״

אזורי חן

תכנית למד

על רמת אביב החדשה

רמת אביב ג וגימל החדשה

נווה אביבים

רמת אביב

לנכסים ודירות למכירה בשכונות הצפוניות לחץ כאן.