>

הלחץ על המוכרים יורד: הפטור מתשלום מס שבח למוכרי שתי דירות יוארך עד מאי 2013

בעקבות פיזור הכנסת, תוארך ככל הנראה אוטומטית הוראת השעה שהעניקה פטור מתשלום מס שבח בגין מכירת שתי דירות מגורים עד חודש מאי 2013.

צמצום רכישות משקיעים במקביל, הוראת השעה שהגדילה את הפטור ממס רכישה לרוכש דירה ראשונה עד לסכום של כ-1.4 מיליון שקל תוארך אף היא ביותר מארבעה חודשים. כן יישארו בתוקף מדרגות המס הגבוהות, בשיעור 5%-7%, למשקיעים שרוכשים דירה נוספת.

במחצית הראשונה של 2011, בעקבות המשך עליית מחירי הדירות והביקורת על כמות המשקיעים הרבה בשוק המגורים, הכריז שר האוצר, יובל שטייניץ, על שורה של צעדים שחוקקו כהוראות שעה במטרה לצמצם את רכישות המשקיעים, באמצעות הגדלת מס הרכישה לרוכשי דירה נוספת, ולהעניק תמריץ למשקיעים שימכרו את דירותיהם, בעקבות הגדלת הפטור ממס שבח עד סוף 2012.

רשות המסים כבר התכוננה לביטול הפטור ממס שבח על מכירת שתי דירות וברשות אף הצהירו שתרומת ההקלה לצינון השוק הייתה שולית למדי. רק שכעת, נאלצים ברשות להתארגן להארכת המועדים, בעקבות הוראת סעיף 38 לחוק ייסוד הכנסת. על פי אותו סעיף, “חיקוק שתקפו פוקע בתוך ארבעה חודשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או בתוך שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת, יעמוד בתוקפו עד תום שלושת החדשים האמורים”.

בימים אלו בוחן משרד המשפטים אם הסעיף האמור נוגע גם לאי ביטול חקיקה שנקבעה במסגרת הוראות שעה, אולם כבר כעת מעריכים ברשות המסים כי הוראות החוק אכן לא יוכלו לפוג כמתוכנן בסוף 2012 והן יישארו בתוקף עוד שלושה חודשים מיום כינוסה של הכנסת, מה שאומר שההקלות והגזירות יישארו כאמור בתוקף עד חודש מאי 2013.

קטגוריות: חשוב לדעת

Comments are closed.